KONT05 magazine

Verwelkom de kunstenaar
Welcome The Artist


Het thema van het 5de nummer van KONT magazine, gerealiseerd in volle pandemie, is de zorg voor de kunstenaar: wat heeft de kunstenaar nodig om zijn/haar/hun werk te doen? Wat heb jij zelf nodig om meer kunstenaar te zijn? Na 5 jaar intens samenwerken door KONT met artiesten allerhande in en om Eindhoven is het thema van dit nummer ontstaan.
Het belang van de kunstenaar voor de samenleving wordt steeds duidelijker, maar het is moeilijk om binnen de bestaande structuren de kunstenaar rechtmatig te valideren. Ook de kunstenaar in ieder van ons krijgt steeds minder ruimte hierdoor.

"In KONT05 wordt de kunstenaar gekoppeld aan de niet-kunstenaar. De niet-kunstenaars in KONT hebben gereageerd op een open call en kunnen met recht ‘vrijwilligers’ worden genoemd. De kunstenaars zijn gekozen. Op die manier zijn er vijf gesprekken ontstaan tussen de kunstenaar en de niet-kunstenaar, die als hoofdstukken in de publicatie zijn opgenomen. Er komen daarmee allerlei onderwerpen aan bod die te maken hebben met de kloof tussen de kunstenaar en de wereld waarin men het kunstenaarschap praktiseert: narcisme, samenwerking, maatschappijkritiek, geluk, problemen, een leeg hoofd, het stanleymes, processen en de noodzaak van ‘creative disturbance’ op de werkvloer." (Frits Dijcks op Jegens&Tevens)


Voor deze editie werden door oprichter en kunstenaar Griet Menschaert en gastcurator en designer Sunjoo Lee 5 duo’s samengesteld.

De curatoren gaven deze duo’s een vragenlijst: 

 • Wie is een kunstenaar?
 • Wie is een niet-kunstenaar?
 • Hoe praat je over kunstenaars met je vrienden/familie?
 • Hoe praat je over niet-kunstenaars met je vrienden/familie?
 • Wat is de waarde van het werk dat de kunstenaar doet?
 • Wat is volgens jou de waarde van een kunstenaar in de samenleving?
 • Waarom wilde je aan dit project deelnemen?
 • Hoe zou je die kwaliteit in jezelf omschrijven die verwant is aan datgene dat de kunstenaar doet?
 • Welke ruimtes in Eindhoven vind je niet inspirerend?
 • Wat moet er om je heen zijn als je in je artistieke modus wilt komen?
 • Wat moet er niet om je heen zijn als je in je artistieke modus wilt komen?
 • Welk soort zorg heeft de kunstenaar nodig?
 • Hoe zou je je fysieke omgeving (huis, kantoor, tuin…) aanpassen zodat de kunstenaar zich er meer welkom/geïnspireerd voelt?
 • Wat zou het maandelijks salaris moeten zijn voor de kunstenaar, en voor de niet-kunstenaar?
 • Wie of wat zou dat salaris aan de kunstenaar moeten geven?

De curatoren selecteerden 5 artiesten met uiteenlopende praktijken, om een rijk beeld te krijgen van wensen en vragen die kunstenaars hebben ten aanzien van hun omgeving. De niet- kunstenaars hadden zich aangemeld via een open call. Uit deze aanmeldingen kozen de kunstenaars zelf hun partner. Allen verbleven op het moment van de realisatie in Eindhoven.
De uiteindelijke teams werden:

-Beeldend kunstenaar Maaike Twisk met wetenschapsjournalist Anouck Vrouwe
-Schilder Jos van der Sommen met psycholoog Kim Stoeldraaijers
-Designer Noam Youngrak Son met IT- docent en vertaler Jeroen van den Heuvel
-Designer Satomi Minoshima met gepensioneerd wiskundeleraar/garageman/handyman Jan van Mierlo
-kunstenaar Griet Menschaert met Marketing and Communication Manager bij PhotonDelta Jorn Smeets.

De intro van KONT05 is verzorgd door Sunjoo Lee in dialoog met Fontys onderzoeker Anne-Marie Sweep die zich ook als niet-kunstenaar had aangemeld.

Alle deelnemers worden ingeleid door striptekeningen van Leif Czakai. Sas Schilten maakte de foto’s, inclusief de coverfoto waarvoor Lars Leeuw(co-curator KONT01 en Eindhovens kunstenaar-muzikant) model staat. Grafische vormgeving van dit nummer: Lenneke Heeren (Studio of Things).


De lancering van KONT05 magazine vond plaats bij MAKE Eindhoven.

Foto: NIek Tijsse Klaasen

KONT wordt uitgegeven door Stchting Opia55, een Eindhovense stichting (opgericht door Griet Menschaert) die vriendschappelijke samenwerking tussen kunstenaars en niet-kunstenaars aanmoedigt.

KONT05 magazine werd mede mogelijk gemaakt door Cultuur Eindhoven en Kunstloc

Photos of Makers
No items found.
Behind the Scenes
No items found.
Magazine Launch
No items found.