Click to turn off website auto translation.
about

KONT

is a magazine and vehicle initiating surprising collaborations between artists and non-artists. We boost and connect sensitive and sensible artists, designers, writers, photographers, musicians, performers... so they can collectively take a prominent place in society. KONT's heart lies in Eindhoven.

KONT's Missie

KONT beschouwt zichzelf als vehikel dat artiesten uit de minder city marketing-geliefde disciplines(literatuur, beeldende kunst, dans, fotografie) met elkaar en met design/technologie/kennis indialoog laat gaan en zichtbaar maakt bij het publiek. De fysieke één op één ontmoeting en het samendo n staan centraal. Zo zorgen wij voor verdieping, vriendschappelijkheid en duurzaamheid. Naast ons jaarlijks magazine zijn inmiddels ook de KONT Slow Dates een manier om onze missie te volbrengen. Daarnaast zoeken we ook de grenzen en samenwerkingen met de niet-kunstenaarswereld op.

KONT definieert het kunstenaarschap als houding: verantwoordelijk, ontvankelijk, creatief, sociaal, kritisch, sensitief, intelligent, avontuurlijk, zorgzaam, communicatief, ondernemend en de minder bewuste kennis van het lichaam respecterend. KONT streeft ernaar dat voor zulke kunstenaarsversteviging intreedt in hun praktijk, dat zij met meer vertrouwen hun werk communiceren, de kracht van samenwerking met een andere discipline of sector aan den lijve ondervinden, en financieel maar ook inhoudelijk gewaardeerd worden en hiervoor ook zelf opkomen. Wij geven veelruimte en aandachtige coaching om op onverwachte manieren verrassende concepten vorm te geven, ook samen met externe partijen (zoals Parktheater, De Bibliotheek Eindhoven, TAC, Inbo architecten) Op de lange termijn veranderen wij zo het (denken over het) culturele veld, de positievan artiesten en de werking van instellingen en de culturele economie. KONT zou KONT niet heten als het geijkte paden zou bewandelen.

Onze strategie wordt voortdurend geëvalueerd en bijgestuurd. Wij bewaken een grote bewegingsvrijheid bij het uitwerken van onze activiteiten, zodat we kunnen schakelen indien nodig. Per project stellen we gepaste teams samen. Wij willen de tijd zo goed mogelijk volgen, dat betekent dat we voortdurend grondig op onze missie reflecteren en onze projecten collectief voorbereiden. De inventiviteit van het team, in combinatie met ons netwerk, is groot. We zijn bovendien daadkrachtig, wij hebben geen moeite om op korte termijn een nieuw of aangepast concept te leveren en uit te proberen. KONT groeide de voorbije jaren uit tot een netwerk van sensitieve, kritische, maatschappelijk betrokken, lokale en regionale artiesten uit alle disciplines (beeldende kunst, design, literatuur, dans, fotografie) en generaties. KONT is een veilige plek voor gedreven artiesten en niet-artiesten om elkaar al doende te leren kennen. KONT zet vanuit de praktijk aan tot het duurzaam overstijgen van het individuele denken.

Contact us
KONT CORE TEAM
Berendine Venemans
(
she/her
)
Coördinator Feedback Sessions / New Initiatives
Leonie Schepers
(
she/her
)
Coördinator SLOWdates / Designer
Tessa Gabriëls
(
she/her
)
Coördinator SLOWdates/ Zakelijk Leider
Urša Prek
(
she/her
)
Coordinator Feedback Sessions / Producer
KONT Extended TEAM
Griet Menschaert
Founder/Mother of KONT
Lars Leeuw
Co-Founder, Artist
Sas Schilten
In-house Photographer
Sunjoo Lee
Website manager
Wanna get in touch?

Are you curious about KONT? Do you want to participate in organising events or making publications together with KONT?
Would you like to meet us? Do you have any suggestions? Don't hesitate, get in touch!

ADDRESS
We are nomads in Eindhoven
general INQUIRIES
redactie@kontmagazine.nl
Follow us
@kontmagazine
Subscribe to Newsletter
enter your email👇