EVENT

KONT-o-Gather - Free party!

Sunday, July 10, 2022
-
Sunday, July 10, 2022
14:00
-
18:00

Baarsstraat 38, 5615 RG Eindhoven

Timetable:
Registration not needed. Just walk in!
Register now

Met veel plezier nodigen we iedereen die zich met KONT verbonden voelt – artiesten en niet-artiesten  - uit om op zondag 10 juli het (voort)bestaan van KONT te bezielen en actualiseren met een feest in de vorm van een spel.

Hoe vier je het post-pandemie voortbestaan van KONT het best? Door de geest van KONT te activeren! En omdat KONT inherent verbonden is met de mensen die haar maken, haar voeden, kunnen we dat alleen met jullie samen. Bereid je voor op een hele dag artistiek apenkooien/multidisciplinair jammen. Breng je eigen 'speelgoed' mee zoals kookgerei, hout, audiorecorders, instrumenten, software, scripts, kruiden, verkleedkleren, potloden of de basis voor een collaboratieve sculptuur. Niets is te gek, een risoprinter, een motor, je kinderen, een lockmachine, computers, speakers, je scanner of je dagboek… En voor wie het minder gewend is zich als kunstenaar te gedragen: wees gerust, ook voor de ingetogen of nieuwsgierige toeschouwer is plaats. Weet wel dat iedereen het risico loopt om het verloop van 'het spel' te veranderen. Alles kan worden herdacht: het ik, de ander, de taal en de omgeving, en zeker ook KONT, als de container van dit krachtenspel. Dit feest is een viering van wat KONT is, maar ook van wat KONT kan worden! Tijdens dit feestelijke vagevuur gaat de KONT-coördinatie officieel worden overgedragen aan een nieuw team met nieuwe ideeën. Hier is de voorbije maanden samen met Griet naartoe gewerkt. Wat sowieso behouden blijft, is de nadruk op gelijkwaardige samenwerking. Die mag zelfs een tandje worden opgevoerd!


10 juli - 14:00 - 18:00; om 14:30 vindt er een feestelijke 'wisseling van de wacht' plaats
De Fabriek, Baarsstraat 38, Eindhoven

GRATIS
Breng je instrumten/materialen/joggingbroek.... mee

With great pleasure we invite everyone who feels connected to KONT  – artists and non-artists - to inspire and feed the KONTinuation on Sunday 10th July with a party in the form of a game.

How do we best celebrate the kontinuation of our vehicle after the pandemic? Of course, by activating the KONT-spirit!  And as KONT is inherently connected with all those who make and feed her, we can only do this together with you.  Be prepared for a crazy artistic jungle, a multidisciplinary jam session. Bring your own 'toys' such as cooking utensils, wood, audio recorders, (musical) instruments, software, scripts, herbs, fancy dresses, pencils or stuff for a collaborative sculpture. Anything goes: a risporinter, a motor, a lock machine, computers, speakers, your scanner or your diary. And for those who are less used to acting like an artist: be welcome, there is also much space for the contemplative viewer and the modest spectator. Just be aware that everyone runs the risk of changing the course of the game. Everything can be re-thought: the I, the other, the language and the environment, and most certainly KONT, as the container of this whole play of forces. This party is not only a celebration of what KONT already is, but also what it can become ! During this festive purgatory, the KONT coordination will officially be handed over to a new team with new ideas. We have been working towards this with Griet in recent months. In any case, the emphasis on equal cooperation will remain strong. Probably will become even stronger!

10 July - 14:00 - 18:00; at 14:30 a festive 'changing of the guards' will take place
De Fabriek, Baarsstraat 38, Eindhoven

Free entrance

Bring your instruments/materials/jogging trousers...

Register NOW! / Registreer nu!

KONT-o-Gather - Free party!

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Upcoming Events

There are no upcoming events.